Tavle

Høyre har mistet over 6.000 medlemmer siden regjeringsdannelsen i 2013. Ap har ligget forbausende stabilt. KrF har mistet en tredel, men fra et høyt nivå. FrP har heller ikke blødd så mye. Sp har ikke overraskende vokst, det samme har SV. MDG har «bare» nær 10.000 medlmmer, mens Rødt har vokst med over 7.000 siden 2013. Venstre falt fra et lavt nivå til et enda lavere.

Medlemstall i norske politiske partier i 2019. Endring siden 2013 da den borgerlige regjeringen tok over, i parentes.

* Arbeiderpartiet: 50.067 (- 2594)

* Høyre: 29.690 (- 6214)

* Kristelig Folkeparti: 20.002 (- 10.490)

* Fremskrittspartiet: 15.603 (- 3291)

* Senterpartiet: 22.157 (+ 6732)

* Sosialistisk Venstreparti: 15.195 (+ 7474)

* Miljøpartiet De Grønne: 9963 (+ 4642)

* Rødt: 9661 (+ 7295)

* Venstre: 6389 (- 2226)

NTB

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.