Gjesteskribent

Systemet må legges helt om. Hvert år inviterer vi inn over 20 000 nye fra land utenfor EØS som i høyden får et «introduksjonskurs». Det er vanvittige tall, men NTB og Nettavisen lukker øynene og jubler.

Nettavisen, med NTB som kilde, oppsummerer fredag fjorårets tall om nettoinnvandring, permanente oppholdstillatelser, og tildelte statsborgerskap.  Artikkelen får den sedvanlige positive vinklingen. Det virker upassende.

Selv om indere kanskje er fremtredende blant ferske innvandrere, er det syrere som dominerer bildet av permanente oppholdstillatelser. 7700 syrere fikk permanent oppholdstillatelse.

Og selv om mange ferske innvandrere nå kommer som høykvalifiserte arbeidsinnvandrere fra Kina og India, eller som familieinnvandring fra Thailand og Filippinene med god assimileringsstøtte her i Norge, er det fortsatt ca. 10 000 mennesker som har nettoinnvandret til Norge i fjor fra det som må kunne kalles «problemland».

Dette er land med veldig dårlige integreringsforutsetninger. Land som Syria, Afghanistan, Kongo og Somalia.

Istedenfor å avlede oppmerksomheten med å snakke om midlertidig IT-kompetanse fra India, bør heller diskusjonen handle om hvordan vi forsvarer at vi akkumulerer slike byrder, Diskusjonen må handle om hva det betyr i det lange løp.

Ca. 10 000 mennesker som kollektivt har svært dårlige forutsetninger for å finne veien inn i vårt arbeidsmarked, som ikke kommer til å reise frivillig tilbake til sine hjemland, som bidrar til segregerte parallellsamfunn og kriminalitetsvekst.

Hva er den langsiktige tankegangen bak å tillate denne innvandringen? Hvilket samfunn styrer det mot? Hvorfor kan vi ikke heller si nei? Hvorfor kan vi ikke legge listen mye høyere når vi vet så godt hvilke utfordringer det allerede har skapt.

De samlede tallene her er dessuten vanvittige. Landets opprinnelige befolkning er ikke større enn at den totalt sett føder under 60 000 egne barn hvert år. 60 000 barn som får fulltids innføring fra sine foreldre i hva det vil si å være norsk i hele oppveksten. Samtidig inviterer vi hvert år inn over 20 000 nye fra land utenfor EØS som i høyden får et «introduksjonskurs». Hvert år.

Det er ganske innlysende at en slik demografisk-kulturell styring har en fullstendig ødeleggende effekt på kontinuiteten av norsk kultur og norske verdier. Systemet må legges helt om. Hvis ikke er det kun få tiår igjen før man ikke lenger kan snakke om et gjenkjennelig Norge.

Nettavisens artikkel: India er det landet utenfor EØS det kommer flest innvandrere til Norge fra. – Folk blir ofte overrasket, sier UDI-direktøren.

Innlegget ble opprinnelig publisert på Sandeliens Facebook-side, og gjengitt med hans velvillige tillatelse.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!