Bilde: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia.

«Vår styrke ligger ikke i ett meningsfellesskap, men i selve uenighetsfellesskapet, som vi deler med våre skribenter og lesere», sier konstituert redaktør i Morgenbladet Sun Heidi Sæbø i forbindelse med at avisen slutter med lederartikler.

Interessant at det også finnes et uenighetsfellesskap.

Jeg overfører avisens tanke til et samfunn.

Hvor en ikke har noen enighet om noe som helst. 😉 Altså at en utad fremstår som nærmest identitetsløs.

Hver mann driver i hver sin retning. Hvem er dere, spør folk utenfra.

Ja, hvem er vi? Hva kjennetegner oss!?

Å samarbeide om en avis eller et samfunn på slike premisser krever sterke enkeltindivider med høy integritet og selvstendighet. Har en dette, vil en lykkes.

Som et fotball-lag med en rekke høyst ulike, men svært dyktige spillere.

Og enigheten om felles spilleregler eller verdier vil aldri være totalt fraværende. En eller annen form for konsensus vil oppstå. Uten den vil det ikke være mulig å samarbeide. Dette vil være samfunnets eller avisens identitet. 🙂

Uenighetsfellesskap er en krevende idrett.

Document har heller ikke noen vedtatt menings-enighet. Vi står fritt innenfor hver våre domener. Likevel er det noe som holder oss sammen. Som gir oss vår identitet utad.

Det blir spennende å se hva som vil bli Morgenbladets identitet.

 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!