Bildet er et illustrasjonsfoto

Det islamske kultursenter har i løpet av det siste tiåret fått nær en million kroner til kjønnssegregert leksehjelp, uten at kommunen har kontrollert om støtten faktisk brukes til leksehjelp overhodet.

Oslo kommunes ordning med støtte til foreninger som gir leksehjelp skal nå granskes. Dette skjer etter at tilsyn avdekket at leksehjelpen ikke skjer, skriver Aftenposten.

Da Utdanningsetaten (UDE) var på tilsyn, var det ingen leksehjelp å finne. Ved første tilsyn fikk kontrollørene beskjed om at de var for tidlig ute, men heller ikke ved andre tilsyn var det noen tegn til leksehjelp.

– Vi har hatt leksehjelp i minst 20 år, det er således uriktig fremstilling av Aften­posten at vi ikke har hatt leksehjelp, ­skriver styreleder i foreningen, Ismail Aricigil, i en epost til avisa.

– Noe vi har dokumentert med blant annet bilder samme dagen. UDE ble også oppringt for å komme og besøke tilbudet umiddelbart etter kontrollen, skriver Aricigil.

At saken granskes er på høy tid. Utviklingen viser at stadig flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen. Da bør leksehjelp faktisk være leksehjelp.

På ti år har denne gruppen økt fra 2,6 prosent til 4,6 prosent av elevene. I tillegg har andelen elever med innvandrerbakgrunn i denne gruppen økt fra 17 til 36 prosent, ifølge et statistikknotat Utdanningsdirektoratet legger fram onsdag.

I avgangskullet i 2017 manglet hele 25 prosent av guttene og 14 prosent av jentene som har innvandret til Norge, karakterer i over halvparten av fagene.

Det hjelper ikke å tromme sammen en gjeng gutter i et rom og ta bilde av dem. Leksehjelpen må være kvalifisert, og kun støttes dersom den faktisk gjennomføres.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!