Senatet har enstemmig vedtatt å anerkjenne folkemordet på armenerne. Vedtaket provoserer Tyrkia.

The U.S. Senate on Thursday unanimously passed a resolution that recognizes as a genocide the mass killings of Armenians a century ago, a move that infuriated Turkey and further strained ties between Ankara and Washington.

Vedtaket må sees i lys av et gradvis forverret forhold mellom USA og Tyrkia, og det er som Senatet vil sende et signal om at tålmodigheten er slutt.

The U.S. Senate on Thursday unanimously passed a resolution that recognizes as a genocide the mass killings of Armenians a century ago, a move that infuriated Turkey and further strained ties between Ankara and Washington.

Resolusjonen er ikke-bindende.

U.S. Senate passes resolution recognizing Armenian genocide, angering Turkey