India vedtar en ny lov om statsborgerskap som åpner å gi statsborgerskap til mennesker som har flyktet fra forfølgelse i Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Men ikke hvis de er muslimer.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.