Illustrasjonsfoto

Fra Århus kommer historien om en 48-årig mann som lørdag kveld  stilte seg opp midt på Randersvej, en av hovedveiene ut av Århus, og viftet med et palestinsk flagg og en stor kjøkkenkniv.

“En 46-årige mand gjorde sig lørdag aften ekstra bemærket i trafikken, da han stillede sig op midt i krydset ved Randersvej og Vejlby Ringvej. Med sig havde han et stort palæstinensisk flag, som han viftede med, og en køkkenkniv.

– Det viste sige at være en psykisk uligevægtig person, og han blev kørt på Psykiatrisk Hospital, siger Michael Ørum til TV2 ØSTJYLLAND.”

Illustrative billeder kan ses på Presse-fotos.dk. Fra TV2 Østjylland – Bevæbnet mand viftede med flag midt i trafikeret vejkryds

Det vites ikke om mannen ble sendt på psykiatrisk fordi handlingen ble ansett for å være syk eller om han virkelig var det. Det kan se ut som om jihad-lignende handlinger per definisjon sykdomsforklares, mens høyreekstreme anses for tilregnelige og brukes til å mistenkeliggjøre andre som har meninger som myndighetene ikke liker. Det har nå skjedd så mange ganger og over så lang tid at vi kan snakke om et mønster.