Tavle

For de som har lyst til å se neste sending fra DocTV, så kommer den i 20-tiden på Documents Facebook-side. Noe senere legges den også ut på YouTube og Documents egne sider.