Nytt

Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Arild Vågen / Wikimedia Commons.

Sverige er på vei inn i en lavkonjunktur, advarer Konjunkturinstitutet (KI), som er Sveriges uavhengige prognoseprodusent, underlagt finansdepartementet. Dette skriver Finansavisen torsdag.

De fleste krefter vil bremse svensk økonomi. Bedriftenes investeringer er på vei ned, boliginvesteringene synker, og den eksportrettede svenske økonomien vil rammes hardt av handelskrigen og Brexit. Fortsatt nyter imidlertid svenske bedrifter godt av stigende eksport.

Finanspolitikken er svakt ekspansiv, og hindrer et større konjunkturfall. KI tror heller ikke at Riksbanken vil legge stein til byrden med rentehevinger. Inflasjonen vil forbli så langt under 2 prosent at det ikke blir renteheving hverken i 2019 eller 2020.

Bildet av en svakere svensk økonomi de kommende årene blir også understøttet av en massiv svikt i tillit blant befolkningen.

Tillitsindikatorer viser at svenske bedrifter og husholdninger allerede forbereder seg på klart svakere tider Sysselsettingen synker, og ledigheten har i sommer steget mye. KI tror ledigheten vil stige til 7,1 prosent neste år.

KI er i likhet med Norges Bank og Finansdepartementet i Norge ganske optimistisk i sine forutsetninger som legges til grunn for prognosene. Det forventes blant annet at handelskonflikten USA-Kina ikke eskalerer videre, og at Brexit til slutt skjer ordnet.

Skulle dette vise seg å være feil, må den svenske regjeringen stå klar med en mer ekspansiv finanspolitikk.