Tettere oppfølging fra Nav av familier med lavinntekt førte ikke til at flere kom i arbeid og fikk bedret økonomi, viser forskning fra Oslo Met. 78 prosent av foreldrene som har vært med i et prosjekt for oppfølging, har innvandrer­bakgrunn. Botiden i Norge var tolv år i snitt.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.