Nytt

Amerikanske myndigheter har åpnet en antitrust-sak mot Facebook og Google. Slike saker opprettes når en aktør blir så dominerende på markedet at konkurransen i praksis er eliminert.

Det er Wall Street Journal som melder dette.

Rett etter århundreskiftet ble selskaper som Standard Oil splittet fordi de knuste konkurrentene. Det ble satt eksempel om at total dominans var uforenlig med fri konkurranse.