Sakset/Fra hofta

EUs forordninger binder medlemslandene til EU med tusen bånd, slik at selv kjemper ikke kan rive seg løs

Brexit handlet om å få kontroll over egne grenser og hevde landets suverenitet. Nå må regjeringen gå tilbake på at det skulle være slutt på de åpne grensene 1. november, dagen etter utmeldelsen. Nå blir det igjen fri flyt.

Det er et symbolsk viktig tilbakeskritt.

Storbritannia skrinlegger planene om bråstans i EU-borgeres rett til å krysse grensen fritt fra 1. november.

I forberedelsene til en mulig hard brexit 31. oktober gikk den britiske regjeringen nylig inn for umiddelbar stans i fri ferdsel over grensen for EU-borgere så snart utmeldingen var et faktum. Nå gjør britene helomvending, melder Reuters.

I stedet for en brå slutt for EU-borgeres rett til fritt å bosette seg å jobbe i Storbritannia, går regjeringen tilbake til sin tidligere politikk om en mykere overgang. Den vil nå gi automatisk oppholdsrett i tre år til EU-borgere som kommer til land etter 31. oktober, men før utgangen av 2020.

Denne oppmykningen er en undergraving av et klart brudd og langsomt kan Storbritannia skifte kurs og ha en så sterk tilknytning at Brexit blir et tomt skall. Det skjer gjennom det som er EUs spesiale: Regler og forordninger på alle mulige områder, som EU insisterer skal avgjøres av deres institusjoner. Hvis man godtar å innordne seg, slik Norge har gjort, er man de facto medlem, uansett hva man formelt kaller det.

Storbritannia kan risikerer å havne i en svakere posisjon i forhold til EU enn det hadde tidligere.

Det er en kalkulert hevn fra Brussels side for å vise alle andre at det ikke finnes noen vei ut av EU, kun inn.

Hvis Brexit hadde skjedd 31. oktober som planlagt, ville denne reverseringen aldri skjedd. Men nå truet EU-borgere med å gå til sak og regjeringen visste at den lå dårlig an.

Snuoperasjonen kommer etter varsler om at noen av de flere millioner EU-borgerne kunne ta saken inn for domstolene.

Advokater stemplet planen om full stans 1. november som skjødesløs. De sa den kunne ta rettigheter fra millioner av EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, men som ikke har søkt om status som formelt etablert i landet.

Hittil har bare rundt en million EU-borgere som bor i Storbritannia, registrert seg for å bli etter brexit. Det er anslått at over tre millioner mennesker fra andre EU-land bor i øyriket. (NTB)

Slik tukter parlamentet og EU i fellesskap regjeringen og tvinger den til tilbaketog. Det er det kampen mot en hard Brexit handler om: Storbritannia skal ikke få bryte ut av EU, men bli bastet og bundet som Gulliver av lilleputtene.