Nytt

Storbritannia er beredt til å betale opp til 40 milliarder euro til EU for å få balanse i regnskapet når landet trekker seg ut, skriver The Sunday Telegraph.

Avisa melder at det er første gang britene tallfester sin Brexit-regning – selv om summen er langt under de 100 milliarder euroene som diskuteres i Brussel.

Storbritannia skal være villig til å betale beløpet kun hvis EU godtar å forhandle om oppgjøret som en del av en avtale om fremtidig samarbeid, inkludert handel.

EU har gjort det klart at de forventer fremdrift når det gjelder Brexit-regningen, samt rettighetene til europeiske borgere som bor i Storbritannia og det irske grenseproblemet, før det kan bli snakk om å forhandle om en frihandelsavtale.

Britiske myndigheter vurderer en overgangsordning der Storbritannia vil betale EU 10 milliarder euro i året i inntil tre år etter at landet forlater EU i mars 2019.

Summen er ifølge regjeringskilder tenkt som «en delvis forskuddsbetaling» på den endelige regningen.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier har ikke oppgitt noen konkret sum for Brexit-regningen, men han har sagt at det må utarbeides en metode for å avgjøre hvor mye landet skal betale allerede i den første forhandlingsrunden. Etter planen skal den avsluttes i løpet av oktober.