Nytt

NRK bruker Klimabrøl-aksjonens leder Even Nord Rydningen som «journalist» for å «spontanintervjue» Carl I. Hagen på Eidsvolls plass. Skjermdump, NRK.

NRK innrømmer at man ikke merket sendingen fra klimabrøl-demonstrasjonen godt nok, men mener det er feil at aktivistenes egen videoproduksjon ble sendt usensurert.

– Det er overhodet ikke korrekt at en «hel produksjon ble lagd av en politisk aktør» . Vi hadde team på plass og team på Marienlyst som hadde ansvar for innhold, regi og produksjon, men vi merket som tidligere sagt ikke de eksterne bildene godt nok – spesielt i første del av sendingen. Dette ble imidlertid endret under sending, etter initiativ fra NRK, sier redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK Espen Olsen Langfeldt til Document.

Document skrev fredag at NRK sendte én og en halv time klimabrøl-propaganda fredag ettermiddag i forbindelse med klimabrølaktivistenes aksjon foran Stortinget.

Medieekspert og presseetikk-nestor Gunnar Bodahl-Johansen var tydelig i sine kommentarer:

– NRK undergraver sin egen troverdighet. Slikt gjør man ikke hvis man har journalistisk integritet. Man overlater heller ikke til Arbeiderpartiet eller Høyre å dekke sitt eget landsmøte, sier Bodahl-Johansen til Document.

– Gjør seg selv til en del av kampanjen

Fredag ettermiddag kommenterte Langfeldt at klimabrølkampanjens Vipps-nummer lå ute. Han sa til Kampanje at «vi var ikke kjent med at arrangøren skulle legge inn Vipps-nummer».

– Når de nå har overtatt logoer, formspråk, Vipps-nummer og så videre til «Klimabrølet»-kampanjen. Da gjør de seg selv til en del av kampanjen, sier BT-kommentator Jens Kihl til Medier24.

Han sier at NRK «markedsfører denne kampanjen veldig hardt»:

– Dette er å forstå som ren markedsføring. Vi står midt i en valgkamp, hvor dette er en av de mest betente sakene, og jeg lurer dermed på hva slags redaksjonell vurdering gjør de når de velger denne over andre saker, sier han.

På spørsmål om man kan stille spørsmål ved NRKs uavhengighet, svarer Kihl:

– Det er ikke noe å stille spørsmål ved. Når de legger ut Vipps-nummeret til Klimabrølet øverst på NRK.no, så kjører de full kampanje. Det er kjempeviktig å drive god klimejournalistikk – og jeg, som mange andre, er veldig bekymret for klimakrisen, men det må vi i mediene svare på gjennom god journalistikk, ikke ved å være et mikrofonstativ for enkeltaktører.

Også Minerva-kommentator Jan Arild Snoen reagerer: – NRK må svare for seg, sier han til Medier24.

– Det er en misforståelse. Dette er bilder fra arrangøren, og de har lagt på et Vipps-nummer vi ikke har blitt informert om. Det blir tatt ned nå, sa Olsen Langfeldt.

Documents spørsmål

Document hadde imidlertid flere spørsmål til NRK enn det som begrenset seg til Vipps-nummeret. Vi sendte derfor følgende spørsmål til Olsen Langfeldt:

Jeg ser at du kommenterer det som angår Vipps-nummeret, men jeg lurer også på dette, som jeg ikke kan se at du har kommentert:

Synes NRK det er uproblematisk å sende arrangørens egne bilder av en politisk demonstrasjon?

Hvis ja, kunne NRK også sendt Arbeiderpartiets eller Høyres egen videoproduksjon fra sine landsmøter?

Hvor går grensen?

Hvis nei, hvorfor sendte man arrangørens egen produksjon?

Ble sendetidspunktet for denne politiske demonstrasjoen (10 dager før valget) tatt i betraktning når man takket ja til å sende Klimabrølets egen produksjon?

Ispedd direktebildene fra demonstrasjonen er det flere appeller, både fra scenen og forhåndsinnspilte, og minst to «intervjuer» foretatt av klimabrøl-initiativtaker Even Nord Rydningen. Han «intervjuer» blant annet Carl I. Hagen. Samtidig vises logoen «NRK Nyheter» på skjermen. Er dette greit for NRK?

Hva gjør dette med troverdigheten til NRKs nyhetsdekning?

Fra Even Nord Rydningens «intervju» med Carl I. Hagen. Skjermdump, NRK.

Olsen Langfeldt:

For å svare kjapt – du kan sitere meg på følgende i klammer:

«Ved en rekke arrangementer bruker vi bilder fra andre – også fra arrangøren selv. Det gjør vi også ved for eksempel landsmøter til ulike partier – men vi skal opplyse tydelig om hvilken kilde bildene kommer fra. Det var vi ikke tydelig nok på i begynnelsen av denne sendingen , og i tillegg ble den utstyrt med grafikk og tekst som vi ikke var informert om fra arrangørens side.

Det beklaget arrangøren og deres produsent underveis overfor NRK, og tekst og grafikk ble endret og fjernet etter tydelig beskjed fra oss. At NRK Nyheter dekker et så stort nasjonalt arrangement som «klimabrølet» er selvsagt og vesentlig for NRKs troverdighet, men vi kunne i begynnelsen av sendingen være langt mer tydelige på avsender av bildene. Det tar vi selvkritikk på, og prosesser er iverksatt internt for å unngå lignende tilfeller.»

Document:

Jeg har fått et slags svar på det første spørsmålet mitt, men kan ikke se at du har svart på noen av de øvrige. Jeg ber om at du svarer på dem også.

Forøvrig, til ditt svar:

Det er ikke uvanlig å bruke andres bilder, og da som regel korte snutter. I dette tilfellet var det noe ganske annet: En sending på én og en halv time – en hel produksjon, inklusive intervjuer og appeller, laget av en politisk aktør, og presentert under NRK Nyheters logo. Noen vil mene det et forsøk på å bagatellisere å kalle dette «bilder fra andre»?

Var dere klar over at produksjonen skulle inneholde intervjuer, blant annet av en politiker (Carl I. Hagen), som altså skulle presenteres under NRK Nyheters logo?

Olsen Langfeldt:

OK – kort og så setter vi strek: «Det er overhodet ikke korrekt at en «hel produksjon ble lagd av en politisk aktør» . Vi hadde team på plass og team på Marienlyst som hadde ansvar for innhold, regi og produksjon, men vi merket som tidligere sagt ikke de eksterne bildene godt nok – spesielt i første del av sendingen. Dette ble imidlertid endret under sending, etter initiativ fra NRK. Ad kommunikasjon om planlagte intervjuer etc fra ekstern leverandør så var den ikke tilfredsstillende, og som vi i NRK må trekke lærdom fra».