Sakset/Fra hofta

Tony Blair har vist sider av seg selv siden han gikk av som får han til å minne om Darth Vader. Han påtar seg hva som helst av konsulentoppdrag, bare honoraret er høyt nok. Han har forsøkt å torpedere Brexit, Bare det at et institutt med hans navn stiftes med en stor pengesum fra Saudi-Arabia, sier mye. 

Tony Blair har et institutt oppkalt etter seg som er finansiert av Saudi-Arabia. Tony Blair Institute for Global Change går inn for at grupper som de mener formidler syn og informasjon som andre kan komme til å handle på, må forbys.

Man kan si at Tony Blair-instituttet vil «ta ut» folk som Fjordman, som fikk skylden for å ha inspirert Breivik. Fjordman ble nærmest lyst fredløs, men hans tekster kan fortsatt leses. Det er det ikke sikkert de vil bli i fremtiden.

Retningen utviklingen tar er mot mer sensur og munnkurv. Tony Blair-instituttet foreslår ikke at enkeltartikler som rommer noe de misliker eller mener bryter med loven, skal rammes. Nå ser man for seg et forbud som rammer person eller grupper på generelt grunnlag. Det er en vesentlig forskjell og langt mer inngripende.

Facebook og Google er allerede i gang med å slette folks kontoer. Hvis myndighetene gjør det samme vil det til slutt ikke finnes spor av dem.

Labours Tony Blair var premierminister i England fra 1997 til 2007, og medansvar for masseindvandringen til England i perioden. Målet var, som Blair-rådgiver Andrew Neather afslørede i 2009, at ‘rub the Right’s nose in diversity’. I 2016 modtog hanifølge Financial Times12 mio. dollars fra en saudi-arabisk organisation, med henblik på etableringen af tænketanken ‘Tony Blair Institue for Global Change’. De har nu udgivet en rapport.

Fra The Independent – Government ‘must ban far-right hate groups from making media appearances’, report says.

“A list of ‘designated hate groups’ must be created so the government can combat types of extremism that are not covered by current terror laws, a report has found.

The Tony Blair Institute proposed that organisations on the list would be banned from making high-profile media appearances, thus stopping their ideology spreading to new audiences.

Jacqui Smith, the former home secretary and chair of the Jo Cox Foundation, said the government must create a ‘coherent policy approach’ to the links between violent and non-violent extremism. …

‘Even before these far-right world views morph into terrorism, they are also a contributor to the growth in a toxic culture that is particularly reflected in the intimidation of those in public life, which has grown so quickly in recent years. This is difficult and contested territory, but we cannot simply shelve the arguments.’

The report called for the government to draw up a new law creating a public list of hate groups, which would run parallel to the existing register of proscribed terrorist groups.

Designations would be for set time periods and automatically reviewed by the Home Office.

‘Under designation, hate groups would be limited from appearing on media outlets or engaging with public institutions,’ the report recommended.

‘It would differentiate between legitimate criticism and comment on, for example, Islamist extremism or white supremacy, and the indiscriminate targeting of a group to foster hatred.’

The report also called for the government to create a new definition of extremism that would encompass the far right, and allow public bodies and private companies – including social media firms – to combat groups that do not advocate violence and fall short of terror laws.

The document compared the ideas espoused by the white supremacist terrorist Anders Behring Breivik, who murdered 77 victims in bomb and gun attacks in Norway, with four British far-right groups.

Researchers concluded that Generation Identity England, Britain First, the British National Party (BNP) and For Britain – run by failed Ukip leadership candidate Anne Marie Waters – ‘promote a worldview that significantly overlaps’with Breivik.”