Innenriksminister Theresa May lanserte et forslag til ny lov på de konservatives landsmøte som vil gi adgang til å utestenge islamister fra offentligheten. Et brev fra hennes kollega George Osborne viser at Extremism Disruption Order er ment å dekke alle typer ekstremisme, definert som hatefulle ytringer om og mot religion, seksualitet, kjønn og handikappede. Hvis noen får stemplet på seg kan de ikke delta på nett eller i radio og TV. Anker man til rettsvesenet vil en domstol ikke vurdere fakta, men lovanvendelse. De konservative akter å la forslaget være en del av partiprogrammet foran valget til våren.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.