Nytt

Hittil i år har lærere i Bergen meldt fra om vold i arbeidstiden over 300 ganger. Tallet har økt de siste årene, ifølge Utdanningsforbundet.

Ifølge Bergens Tidende er det ikke sikkert hva økningen skyldes. Det kan være at lærerne er blitt flinkere til å melde fra, men leder Bente Ingeborg Myrtveit for Utdanningsforbundet i Bergen mener at utfordringene med vold i skolen har økt, og at den største økningen er blant de yngste elevene, uten at hun har noe svar på hvorfor.

Myrtveit sier mange lærere er usikre på hva de har lov til å gjøre i en ut­agerende situasjon.

– Tidligere brukte lærerne makt for fjerne barna. Nå er mange redde for å bli beskyldt for trakassering dersom de griper inn fysisk. Da er det lett å føle seg maktesløs, sier fag­foreningslederen.

Førstelektor Ole Greger Lillevik ved Norges arktiske universitet har forsket på arbeidsrelatert vold og holder kurs for skoleansatte. Han vil bruke begreper som «skremmende», «voldsom» og «redd» for å beskrive barnas atferd, heller enn «vold», særlig ettersom de yngste det er snakk om er 5–6 år gamle.

– Vold som begrep er ikke nøytralt, sier Lillevik.

Han påpeker at beskrivelsen av atferden kan få konsekvenser for hvordan vi tolker den og dermed hvordan vi håndterer den.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!