Nytt

Trump i The Diplomatic Room i Det hvite hus mandag 5. august. Foto: Leah Millis/Reuters/Scanpix

USAs president Donald Trump sier rasisme må fordømmes og kaller helgens masseskytinger «forbrytelser mot hele menneskeheten».

– USA gråter for de falne, sa presidenten da han talte til nasjonen mandag etter massakrene som krevde 29 menneskeliv i Texas og Ohio.

– Vår nasjon må fordømme hvit overmakt, sa Trump.

Presidenten kalte også angrepene for «ondskapsfulle» og sa at internett har radikalisert «forstyrrede sinn». Han fremholdt videre at de som blir dømt til døden for sine handlinger, må henrettes raskt.

Han forklarte at internett har radikalisert gjerningspersonene, som presidenten beskrev som mentalt syke monstre.

– Mental sykdom og hat trykker inn avtrekkeren, ikke våpenet selv, sa presidenten.

Trump ba om tiltak på tvers av partigrensene for å få bukt med masseskytingene, blant annet gjøre det enklere å sperre inne alvorlig mentalt syke personer.

– Jeg har i dag bedt justisdepartementet foreslå lovgiving som sikrer at de som begår hatkriminalitet og massedrap, blir dømt til døden, og at straffen fullbyrdes raskt, besluttsomt og uten årelange og unødvendige forsinkelser, sa Trump.

– Vi må forsikre oss om at de som blir vurdert å utgjøre en alvorlig risiko for offentligheten, ikke har tilgang på våpen. Og hvis de har det, må disse våpnene kunne tas fra dem i en rask prosess.