Ursula von der Leyen lover forslag til nytt klima­lovverk for EU om hun blir godkjent som EU-kommisjonens nye president. Jeg vil fremme tidenes første europeiske klimalov, som vil lovfeste 2050-målet, sier hun. Målet hun sikter til er et mål om klima­nøytralitet innen 2050. Klima­nøytralitet vil si at effekten av alle gjenværende utslipp nulles ut.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.