Tegning: Karine Haaland.

«Dette er noe vi for enhver pris vil unngå», sier en norsk partileder, som vil være anonym, og får støtte fra flere andre norske partier.

Trusselen fra Sandberg er reell, sier valgforsker Rune-Reidar Elvebleststuen Rotebakke, som mener at samtlige norske partier nå står i en utsatt posisjon. Ingen kan føle seg trygge.

Frykten for Sandberg preger norsk politikk på tvers av partigrensene, sier Elvebleststuen og legger til at flere norske partier nå samarbeider om en felles beredskapsplan, dersom Sandberg velger å slå til mot ett av dem.

«Nå som Sandberg er on the loose, står vi alle i fare», sier «Arne» som representerer et middels stort norsk parti.

«Trusselen fra Sandberg er noe vi tar svært alvorlig», heter det i en uttalelse fra et annet anonymt norsk parti.

«Vi vurderer å legge ned partiet, eller om mulig evakuere», sier en kilde om sitt eget parti.

«Her har vi slukket lyset på kontoret. De ansatte har fått beskjed om å holde lav profil», forteller en partisekretær fra østlandsområdet.

«Vårt partikontor er nå flyttet til Bouvetøya, og alle våre medlemslister er destruert», melder et parti som ikke ønsker å oppgi navn.

«Vi i Venstre tror Sandberg vil ha mye å tilføre partiet», sier en opprømt Trine Skei Grande som gleder seg til samarbeidet. Grande er sikker på at den tidligere FrP-politikeren vil bringe Venstre til nye høyder. «Vi kan love velgerne at vi vil få se et Venstre verden ikke har sett maken til», slår en begeistret Grande fast.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her