Bilde: Utsnitt fra minnesmerke Sko ved Donau i Budapest

Hele 44% av unge jøder i Europa sier at de har opplevd antisemittisme i løpet av det siste året, ifølge en EU-rapport hvor 2700 jøder mellom 16-34 år bosatt i Europa ble intervjuet.  De offentlige statistikkene har høye mørketall ettersom fire av fem unge jøder opplyser at de ikke rapporterer hendelsene.

Fire prosent oppga at de hadde blitt utsatt for fysiske angrep i løpet av de siste tolv månedene.

Ni av ti mente at antisemittismen var mest problematisk på internett og i sosiale medier og at dette som regel kom fra «tenåring eller en gruppe av tenåringer» eller en kollega fra jobb eller skole.

Ofre for antisemittisme og/eller fysiske angrep beskrev som oftest at overgriperen var en person med en «ekstreme islamske synspunkter».

Den økende utryggheten gjør at samme andel (44 prosent) velger å ikke bære symboler på at de er jøder. 38 prosent sier at de har vurdert å emigrere fordi de ikke føler seg trygge i Europa lenger.

Antall jøder i Europa synker og utgjør nå kun 10% av verdens jødiske befolkning – ned fra 90% i siste halvdel av 1800-tallet.

Europe’s million-strong Jewish community, most notably based in France, the United Kingdom, Germany and Hungary, is much reduced. The surviving remnant now constitutes less than 10 per cent of the world’s Jewish population, down from 90 per cent of the total in the second half of the 19th century.

Irish Times

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.