Foto: Breidablik Læringssenter / Facebook.

Invasjonen av Norge er godt synlig for alle som bruker øynene, selv om den – med unntak av propagandaen – ikke skjer med klassiske militære midler. Til tross for utgiftene, uhyggen og kriminaliteten forbundet med invasjonen, går denne i hovedsak fredelig for seg.

For hvorfor skulle man unødig irritere en i det store og hele resignert og ettergivende vertsbefolkning som offisielt anser invasjonen som en berikelse?

Noen ganger faller imidlertid invasjonsstyrkene for fristelsen til å vise tenner. Det som kanskje er litt uventet, er at volden også kan ramme apparatet som ønsker dem velkommen.

Ved Breidablik Læringssenter i Haugesund, som blant annet har ansvar for norskprøver og opplæring av voksne innvandrere i kommunen, har Arbeidstilsynet avslørt brudd på arbeidsmiljøloven melder Radio Haugaland: Tilsynet krever at læringssenteret gjennomfører risikovurderinger når det gjelder faren for vold og trusler under opplæring av innvandrere.

Arbeidstilsynet bemerker blant annet at:

* «Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre».

* «Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold».

* «Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere risiko for helseskadelige belastninger som følge av kontakt med andre i arbeidet, utarbeide planer og iverksette nødvendige tiltak».

Skal tro om tilsynet har tatt i betraktning den psykiske belastning som består i å gjøre gratistjenester for et til dels særdeles utakknemlig klientell?

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her