Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at omvendt voldsalarm er nødvendig fordi ansvaret skal ligge hos gjerningspersonen, ikke offeret.

– Vi må intensivere bruken av omvendt voldsalarm, sier Busch til TV 2.

I mai sendte Busch et rundskriv der han tok til orde for mer utbredt bruk av omvendt voldsalarm.

I 2017 ble det ifølge politiet anmeldt brudd på kontaktforbud 2.093 ganger, og i 2018 ble det anmeldt 2.142 ganger. Siden 2013 har det likevel kun vært 16 rettskraftige dommer som har idømt omvendte voldsalarmer. Samtidig går 1.712 personer med mobil voldsalarm.

– Dette er viktig, det dreier seg om hvor langt vi har kommet som rettsstat. Sårbare personer har krav på tett og god oppfølging fra oss. Det handler om tillit til strafferettsapparatet og verdigheten vi omgir oss med, sier Busch.

Omvendt voldsalarm legger byrden på den skyldige og er en alarm der voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. Hvis den dømte trer inn i et område vedkommende ikke har anledning til å bevege seg i, vil alarmen automatisk utløses og gi politiet tilstrekkelig tid til å rekke fram og sikre fornærmede.

Erfaringene generelt har vist at bruk av omvendt voldsalarm er svært effektivt. Erfaringene fra Norge tyder også på dette: Så langt har ingen av bærerne i Norge brutt kontaktforbudet.