I juni ble det registrert 15.352 nye personbiler her i landet. Hver fjerde bil var en Tesla.

Elbilene hadde en markedsandel på 48,4 prosent i juni, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Totalt ble det registrert 7.428 nye personbiler med nullutslipp, som er en økning på 87 prosent sammenlignet med juni 2018.

I juni hadde 13,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, mens 16 prosent hadde bare bensinmotor.

I første halvår ble det til sammen registrert 78.209 nye personbiler, som er 1.464 flere enn i første halvår i fjor. Hele 12.605 biler var en Tesla, noe som gir en markedsandel på 16 prosent. Elbilandelen totalt var 45 prosent.

– Dette lover godt for Stortingets mål om 100 prosent fossilfritt nybilsalg 2025, men å gå fra 50 til 100 prosent markedsandel på seks år skjer ikke av seg selv, sier Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen

Haugneland advarer samtidig mot at salget av elbiler vil gå ned dersom politikerne gir etter for press og fjerner deler av insentivene elbilister har i dag.

Tall fra Norske elbilforenings årlige undersøkelse, Elbilisten, viser at rabattert eller gratis bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk kjøper elbil.