Forsikringsbransjen sier de aldri har sett så mye forsikringssvindel som i årets tre første måneder.

Etter de første tre månedene i år er svindel for nesten 100 millioner kroner avslørt, mot rundt 70 millioner kroner etter samme periode i fjor. Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

– Dette bekymrer oss. De største beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Siden syke- og uføreforsikringer ofte gjelder utbetalinger over flere år, er beløpene gjerne svært høye i disse sakene. Gjennomsnittlig svindelbeløp er 1,4 millioner kroner.

Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne.

– I noen av disse sakene er det uredelige kunder som forsøker å lure til seg flere millioner kroner. De som står bak dette, svindler fellesskapet, sier Neverdal.

For skadeforsikring, er snittet på 155.000 kroner. Dette er saker der det svindles med for eksempel reise, bil eller innboforsikring.

– Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som er fiktive, eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på ekstra, eller arrangere en skade, sier Neverdal.

Totalt sett avsløres flere menn enn kvinner som forsikringssvindlere, og menn står tradisjonelt for de største beløpene. Når det gjelder uføreforsikring, var det de første månedene i år likevel flest kvinner som ble avslørt som svindlere.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂