Pris for videoen («blant») er 50 000 kr. Pris for de viste objektene ligger fra 7000 til 17 000 kr.

En tur inn i Silje Linge Haalands raritetsverden i Galleri K skaper hverken forundring eller beundring, snarere bare forvirring. Hennes utstilte objekter består av videoinstallasjoner, tepper og skulpturer, montert sammen under den gåtefulle tittelen «Blant». Siden det meste av utstillingen befinner seg i et mørkerom, flakkende opplyst av urolige videoer i konstant bevegelse, finner man ingen holdepunkter for noe spesifikt «Blant». Det gjør man heller ikke i det ytre, opplyste rommet, der noen teppeflak med motiver ligger på gulvet, eller er montert på veggen. Hvor er kunsten?

Videoene, som ruller og går i en sløyfe, og er banale i tematikk, digital teknikk og visuell retorikk, fremhever ikke noe «blant», hva nå den preposisjonen har med det kunstneriske å gjøre. Det hele er så ubegavet at man blir forarget på vegne av galleriet, som i alle år har vært et kvalitetsgalleri. Silje Ling Haaland prøver kanskje å si at kunsten er midt i blant oss, for å bruke en formulering fra en kjent salme, og at den finnes overalt i skaperverket, skjønt ikke nå i Galleri K. Her har det kunstneriske forduftet og etterlater bare et estetisk fravær i det eller så kunstnerisk potente galleriet.

Slik kan man bli frustrert av, eller desperat, noe kunstneren tydeligvis har hatt som spesifikk erfaringsmodus under arbeidet. Hun kaller nemlig sine videoer for desperasjons- animasjonsvideoer. En slags kunstnerisk desperasjon, som kontinuerlig tyter ut av videoenes dekonstruerte, visuelle retorikk, uten at hun får tak på den estetiske fylden som befinner seg blant/mellom verdens sansebaserte inventar. En ting er at kunstneren verken ser eller sanser de estetiske værenskvalitetene, en helt annen er at hun prøver å filosofere dem frem i det språklige, i preposisjonenes abstrakte bestemmelse av relasjoner.

Denne språklige og konseptuelle vinklingen mot det sanselige nærvær er helt «høl» i hodet, og i strid med kunstens grunnleggende vilkår, nemlig at den er sansebasert og ikke begrepsforankret. Ikke rart at den konseptuelle vendingen mot språket gjør kunstnerne desperate. Når de tror det er mulig å skape visuell kunst gjennom språklig analyse, så ender de bare opp med desperate løsninger, med defekte objekter og videoer som bare speiler et dekonstruert kunstnersinn. Nei, dette var utrivelige greier.

«ved». Pris: 15 000 kr.

«ved». Pris: 12 000 kr.

«i», «hos» og «ved». Samlet pris: 70 000 kr.

Galleri K:
Silje Linge Haaland: «Blant», videoinstallasjon, tepper, skulptur
Varer fra 3/5 til 9/6, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.