Nytt

Regjeringen vil ha væpnet politi uten tidsbegrensning mellom sårbare objekter. Væpnede politipatruljer skal dermed slippe å avvæpne seg mens de flytter seg mellom steder de skal beskytte.

Regjeringen foreslår i dag endringer i politiloven for å gi politiet anledning til dette.

– Regjeringen foreslår nå at politiet også gis anledning til å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensninger. Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Ordningen gjelder bevæpnede patruljer som beveger seg mellom objekter i et avgrenset område.

Med dagens regelverk må en bevæpnet politipatrulje som for eksempel vokter Stortinget låse våpnene inn i bilen før de flytter seg til Regjeringskvartalet, hvor de igjen kan ta ut våpnene. Det nye forslaget vil føre til at de kan ha våpen tilgjengelige under transporten.

I dag er det permanent punktbevæpning flere steder i Oslo, hvilket betyr at politiet kan stå bevæpnet på steder som er særlig utsatt for blant annet terror.

Kallmyr mener den nye ordningen ikke er en snikinnføring av permanent politibevæpning. Prinsippet om ubevæpnet politi ligger fast, sier han.

Fra første januar i år begynte fire politidistrikt, deriblant Oslo, et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen. En type våpen som gir et kraftig elektrisk støt, men som regnes som mindre farlig enn skytevåpen.