Nytt

Det er et ytterst dårlig tegn for Afghanistans fremtid at Taliban forbyr WHO og Røde Kors. Det pågår forhandlinger med USA om en fredsavtale mellom Kabul-regjeringen og Taliban. Dette er altså hva de har i vente.

Taliban kunne gjort gode miner til slett spill. De gjør ikke det. De tar ikke hensyn til sitt renommé.  Amerikanerne får det vanskelig: Er dette resultatet etter den lengste krig i amerikansk historie?

Taliban forbyr Røde Kors og Verdens helseorganisasjon (WHO) i Afghanistan. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har innstilt sitt arbeid i landet.

ICRC har ikke handlet i tråd med avtaler, heter det i en uttalelse fra Taliban.

Opprørsgruppa, som kontrollerer om lag halvparten av landet, hevder også at WHO har opptrådt mistenkelig i forbindelse med vaksinasjonsarbeid.

Taliban har dermed besluttet å «forby disse to organisasjonene over hele landet inntil videre», opplyser de, og understreker at de dermed ikke kan garantere for sikkerheten til hjelpearbeiderne.

– Vi bekrefter kunngjøringen og har innstilt vårt arbeid i landet ettersom sikkerhetsgarantiene opphører, sier talsperson Robin Waudo i ICRC.

Organisasjonen jobber med å komme i kontakt med Taliban for å holde bilaterale og konfidensielle samtaler, opplyser Waudo videre.

Taliban annullerte i august en «sikkerhetsavtale» med ICRC, som da innstilte arbeidet sitt. Ifølge Taliban gjenopptok organisasjonen arbeidet i oktober som følge av samtaler mellom partene.