Nytt

Hadde det vært valg i dag, ville opposisjonen fått 101 av 165 mandater på Stortinget. Men Ap sliter og får bare 26,1 prosent, et fall på 0,9 prosentpoeng.

– Denne målingen er et tydelig uttrykk for at folk ikke vil ha høyreregjeringens politikk. Et stort flertall vil heller ha fellesskapsløsningene som Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden tilbyr, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, når han får se Norfaktas nye stortingsvalgsmåling, gjort på oppdrag av Nationen og Klassekampen.

I 2009 hadde Arbeiderpartiet nesten tre ganger så mange så mange stortingsrepresentanter som SV og Senterpartiet til sammen. I denne målingen er forspranget krympet til seks mandater.

Hadde dette blitt resultatet i et stortingsvalg, ville dagens fire regjeringspartier måttet nøye seg med 64 mandater, som er 24 færre enn partiene har i dag. Opposisjonen ville sikret seg 101, men flertallet sikres av at Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt til sammen ville fått 20 flere mandater enn de fikk i 2017. Ap står på stedet hvil med 49 mandater og oppslutningen på 26,1 prosent er 1,3 prosentpoeng lavere enn ved valgnederlaget i 2017.

Til tross for marginal framgang fra forrige måling, er både Kristelig Folkeparti og Venstre under sperregrensen. Høyre får 22,5 prosent og gjør sin dårligste måling hos Norfakta siden desember 2016.

Målingen gir Sp 15,2 prosent, som ville betydd en økning på nær 5 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 8,4 (+0,3), Ap 26,1 (-0,9), Sp 15,2 (+ 1,2), KrF 3,8 (+0,5), Venstre 3 (+0,7), Høyre 22,5 (-2,1), Frp 11,2 (+0,5), Rødt 4,3 (-0,2) og MDG 3 (-0,7).

Målingen er utført 2. og 3. april av Norfakta for Klassekampen og Nationen. 1.032 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1 og 2,7 prosent og er størst for de største partiene. Alle endringene på denne målingen er innenfor feilmarginen.

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her