Arbeiderpartiet får en oppslutning på 25,8 prosent i en ny måling i Klassekampen. Det er partiets dårligste måling i avisa på ni år.

I den nye målingen, som Norfakta har utført for Klassekampen og Nationen, får Arbeiderpartiet en oppslutning som er 1,6 prosentpoeng dårligere enn valgresultatet på 27,4 prosent.

Det er den dårligste Klassekampen-målingen for Ap siden Norfakta begynte å ta opp målinger for avisa i desember 2008.

Høyre går fram med 2,6 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet, og får 27,6 prosent. Til tross for at Venstre faller under sperregrensa (til 3,4 prosent), er det fortsatt borgerlig flertall på målingen. Fremskrittspartiet faller med 1,8 prosentpoeng til 13,4 prosent. Kristelig folkeparti får 4,4 prosent (+0,2).

SV får 6,5 prosent (opp 0,5 prosentpoeng), Senterpartiet 11,4 (+1,1) og Miljøpartiet De Grønne 3,6 (+0,4), mens Rødt faller til 1,8 prosent (-0,6).

– Dette er ikke en hyggelig måling. Vi skal ligge høyere enn dette, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til Klassekampen.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich er glad for å høre at Høyre er største parti på målingen.

– Det henger nok sammen med målingen som nylig viste at over 50 prosent mener Erna er best som statsminister, sier Frølich.

Målingen er utført 3. og 4. oktober, og 1.000 personer har svart. Spørsmålet som ble stilt var «Hvilket politisk parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i dag».

Feilmarginen ligger på mellom 0,6 og 2,5 prosent, og den er størst for de største partiene.