Nytt

Borgarting lagmannsrett har dømt Mohyeldeen Mohammad dømt til to år og tre måneders ubetinget fengsel for trusler mot Abid Raja,

Retten er delt i to. Flertallet mener at Mohammads sms’er og video om Raja som frafallen var av en slik art at de ikke bare var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, men også implisitt rommet trusler.

Paragraf 115 beskytter folk i offentlige institusjoner, herunder Stortinget. Siden flertallet kjøper at videoen rommet en implisitt oppfordring til å straffe Raja – etter paragraf 263 – følger at Mohammad også har brutt paragraf 115. Den har en strafferamme på 10 år. Derfor blir straffen som så streng som to år og tre måneder.

Mindretallet mener at sms’ene og videoen ikke kvalifiserer til en alvorlig trussel. Mindretallet mener at det er å strekke meningene for langt. Siden mindretallet ikke finner at kravene i paragraf 263 om alvorlige trusler er oppfylt, følger det at heller ikke paragraf 115 kommer til anvendelse.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.