Nytt

Høyesterett tillater behandling av Mohyeldeen Mohammads anke. Både straffeutmålingen og oppreisningskravet blir tillatt fremmet for behandling.

Det skriver VG.

Mohammad ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og tre måneder for trusler mot Abid Raja (V), samt å betale erstatning på 130.000 kroner.

Både erstatningssummen og fengselsstraffen ble lavere enn i tingretten.

Høsten 2016 sendte Mohammad tre tekstmeldinger til stortingsrepresentanten hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Støtt oss!
Vi skal gjøre vår del, men vi er helt avhengig av din jevnlige støtte for å kunne gi deg dette hver dag.
kr