Interlude


Nok en stor dirigent – og litt mindre kjent komponist – er borte. I likhet med familien Previn kom familien Gielen seg ut av nazi-Tyskland i siste liten, og deres sønner begynte sine musikerkarrierer på det amerikanske kontinentet. Michael Gielen satte alltid musikken og ikke seg selv i sentrum. Jeg opplevde ham i en konsert i Berlin for noen år siden, og ble slått av hvor grundig og rolig han arbeidet med orkestret. Her var ingen store fakter, effektmakeri eller sentimentalitet. Han behersket alle stilarter, men er mest kjent for sin store interesse for musikken som ble komponert fra og med den annen wiener-skolen. Vi minnes ham med Arnold Schönbergs kammersymfoni nr. 1.

Les også

-
-
-
-