Khalid Salimi har bygget opp Melafestivalen og er kandidat til å bli årets osloborger på grunn av dette arbeidet..

Melafestialen er kjent for sin multikulturelle profil. Mat, musikk, dans, teater og litteratur er en del av festivalen. Mest populært er konsertene på Rådhusplassen.

Tidligere byrådsleder Erling Lae (H) skal ha utttalt at «Mela er nøkkelen til en lykkelig by», i følge Khalid Salimi.

Melafestivalen er sikkert en flott festival med mange varierte innslag. På mange måter er det en stor utgave av de multikulturelle arrangementene som er på skolene rundt om i Oslo. Mat, klær, litteratur og musikk skal presenteres for å gjøre folk kjent med hverandres kulturer.

Det som stadig glemmes i promoteringen av det multikulturelle samfunnet er at det daglige samværet mennesker imellom først og fremst bygges av kulturelle og sosiale koder. Det hjelper lite om man kommer fra en kultur med fantastisk god mat hvis man har et nedlatende forhold til andre mennesker og kulturer. Det hjelper også lite om din kultur har spennede musikk hvis du er redd for at ungene dine skal bli for norske eller at sharia bør stå over norsk lov.

En festival vil aldri være nøkkelen til en lykkelig by. En lykkelig by er en by hvor mennesker i all hovedsak klarer å møte hverandre med fred og harmoni, og hvor de til tross for sine forskjeller klarer å føle et fellesskap med hverandre.

Oslo beveger seg mot mange forskjellige samfunn hvor fellesskapet eksisterer innenfor de forskjellige miljøene. Veien ser ut til å være lang før det nye vi er en realitet.

Melafestivalen vil sikkert fortsette å være en flott konsertarena i dette segregerte Oslo.

http://www.osloby.no/oslove/Khalid-Salimi-Festivalgeneral-for-Mela_-byens-store-samlingspunkt-7808616.html