Rodi Said er en fantastisk fotograf. Han dokumenterer Baghouz’ fall. Hans bilder sier noe om hva slags stat IS bygget, hva menneskene som sluttet seg til var med på. Her titter en liten gutt ut blant alle niqabene som ser ut til å være obligatorisk for kvinnene. Hvordan blir det å komme «hjem» til Europa? Kanskje et Europa hvor det er blitt mange flere niqab’er siden de dro?