Nytt

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener nordmenn som har kjempet for IS, bør straffeforfølges ved en internasjonal domstol.

– Jeg syns det er veldig riktig å utforske om denne muligheten fins, sier Wara til NTB.

Han stiller seg nå bak et svensk forslag om at det bør opprettes et internasjonalt tribunal for IS-krigere.

– Det vi står overfor her er bestialske drap, voldsforherligelse og det mange vil kalle forbrytelser mot menneskeheten. Da bør første mulighet være å se om vi kan straffe slike forbrytelser der hvor forbrytelsene har skjedd, sier Wara.