Øyeblikket

Fotografer har en egen fascinasjon for palestinere som kjemper med israelere. Sympatien ligger på palestinsk side. Det er palestinske lidelser som er i sentrum. De israelske er biroller. Palestinerne handler og israelerne reagerer. Men det stilles ikke spørsmål ved hva slags bevegelse det er som sender kvinner og barn mot grensegjerdet, vel vitende om at det vil bli forsvart av soldater på den andre siden. Bildet er tatt 1. mars. foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/Scanpix