Du får neppe høve til å snu det andre kinnet til når nokon vil skjera hovudet av deg.
Sjølv om alle seier at ulven i Noreg ikkje har drepe menneske på fleire hundre år ville eg neppe ha sett ut barnebarnet mitt til å leike med ulven. Du veit Vegard; ved russisk rulett er det fem tome og berre eit kammer med kule i. Eg spelar ikkje russisk rulett heller. Kanskje er eg ikkje frisinna og open nokk? Men eg har segla i tjukk skodde, å du kor ofte eg kvapp då skodda letta og eg såg kvar båten var komen.
Nikolas, leser