En mann fra Litauen er i Romsdal tingrett dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt en kvinne i en skog på Sunnmøre.

Den 40 år gamle mannen er også dømt til å betale 175.000 kroner i erstatning til kvinnen, skriverSunnmørsposten.

Romsdal tingrett karakteriserer voldtekten som grov, og i alt sto tre menn tiltalt i saken.

– Det dreier seg om en alvorlig handling mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet, skriver tingretten i dommen.

En 24 år gammel mann ble frifunnet, mens en 21-åring ble dømt for seksuell handling uten samtykke. For dette fikk han 120 dagers fengselsstraff, og ble frifunnet for krav om oppreisningserstatning.

Den eldste mannen ble i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fem år og en måned, men tvil om tolkning av et politiavhør gjorde at Frostating lagmannsrett opphevet denne voldtektsdommen. Saken måtte dermed opp til ny behandling i Romsdal tingrett.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!