Til tross for retts­forbud praktiseres segregasjon mellom gutter og jenter ved «utallige» skoler i Stor­britannia, sier det britiske skole­tilsynet. Etaten melder fra, men regjeringen sitter stille.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.