Nytt

Lederen av det franske politiske partiet «Rassemblement National» har langet ut mot President Macron fordi han vil signere FN‘s kontroversielle misgrasjonspakt til tross for protestene.

«Vi ber republikkens president, som står på terkselen til å signere Marrakesh-avtalen med null hensyn til konsekvensene, om å avvise denne forræderiske handlingen. … Hvis denne traktaten blir signert, så la meg gjøre det klart at Rassemblmentent National vil kjempe imot hver eneste målsetting den omfatter»

Le Pen, som er advokat av yrke, forklarte de viktigste sidene av traktaten:

«Det dette koker ned til er å overlate landet rett i henda på diasporaer fra fremmede kulturer som vil skape paralellsamfunn med fulle rettigheter, og så gi dem borgerrettigheter og økonomisk styrke som igjen fianansierer disse diasporaene.»

Se hele talen til Marine Le Pen under, hvor hun fremlegger hvordan globalistenes migrasjonspakt kan skape en farlig ustoppelig og irreversibel utvikling for Frankrike og Europa.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!