Det som vekket min egen politiske interesse, var da jeg som 15 åring engasjerte meg for å bygge en ball-binge på skolen.

Vi tok spørsmålet opp i ungdommens kommunestyre, fikk gjennomslag og skolen fikk ball-binge!

Det var et stort øyeblikk, og jeg forstod på alvor at politikk nytter.

De siste fem årene har vi hatt mange sånne «ballbinge-øyeblikk» i KrF. Der vi kjenner begeistring, og vi kjenner at vår felles innsats virkelig har nyttet!

Fra Kjell Ingolf Ropstads tale til KrF-landsmøte fredag 2. november 2018