Video 1

Rasmus Paludan er advokat og leser av partiet Stram Kurs. Han går inn for lov og orden i bokstavenlig forstand. Kriminelle utlendinger skal ut. Paludan reiser land og strand rundt og holder utendørs møter. I ghettoene  eller på åpne plasser hvor han tiltrekker seg mange mennesker. De unge danske kommer fordi han er sjov. Venstresiden og unge muslimer kommer for å jage ham og true ham. Men Paludan har alltid politi med. På denne videoen fra Ikast i Jylland ser vi noen sider ved unge syrere som sier en del. De forstår ikke at de er gode illustrasjoner på Paludans program. Da Paludan kaller Syria et taperland svartner det for flere og en sier han skal skjære halsen over på Paludan.