Mike Pompeo møter kronprins Mohammed bin Salman i Riyadh tirsdag 16 oktober. Salman har satt USA i en kattepine. Hva gjør Trump? Salman kan ikke la USA betale prisen for hans egne dumheter. USA står overfor et umulig valg når det skal straffe en alliert som ikke vil innrømme den minste skyld. Foto: Leah Millis/Reuters/Scanpix

Donald Trump forsøkte i natt å reise noen motforestillinger til de alvorlige anklagene mot Saudi-Arabia, men trakk en sammenligning til Brett Kavanaugh som falt uheldig ut.

«Here we go again with, you know, you’re guilty until proven innocent. I don’t like that,» Trump said during an interview with The Associated Press.

Men uskyldspresumpsjonen lar seg ikke lett overføre til en enkelt borger til en annen nasjon. Trump beveget seg på tynn is.

The president likened the global outcry against Saudi Arabia to the controversy surrounding Supreme Court Justice Brett Kavanaugh, who was accused of sexual assault during his confirmation process.

«We just went through that with Justice Kavanaugh and he was innocent all the way as far as I’m concerned,» he said. «So we have to find out what happened.»
Trump har tidligere sagt at det vil få «alvorlige følger» hvis det viser seg at Saudi-Arabia står bak drapet på Jamal Khashoggi.
Han nevnte muligheten for at det kunne være «rogue elements», dvs personer som har handlet uten kongens viten og vilje. Det skinte gjennom at Trump signaliserte en retrettmulighet for kongehuset: De kunne innrømme saudisk skyld, men at det ikke var deres egne.
Men sammenligningen med Kavanaugh er et mal apropos, et strå Trump klamrer seg til.
Han snakket med kronprins Mohammed bin Salman som benektet enhver befatning med det alle nå regner som et drap. Saudierne lover å intensivere sin egen etterforskning, det er alt.
Utenriksminister Mike Pompeo var i Riyadh og snakket med saudiske ledere tirsdag og der fikk han samme beskjed:
After meeting with Saudi leaders in Riyadh, Secretary of State Mike Pompeo said they «strongly denied any knowledge of what took place» with Khashoggi but made a «serious commitment» to hold accountable anyone found to have been involved in the journalist’s disappearance.
Hva skal Trump gjøre? Saudi-Arabia er en sentral del av hans strategi for å demme opp for Iran og Russland og skape fred for Israel. Men når truer Khashoggi-drapet hele arkitekturen.
Hans beste forbundsfeller i Kongressen, som senator Lindsey Graham, er fed up. De har støttet Trumps strategi: Mobiliser «moderate» sunni-stater. Krigen i Jemen har vært en belastning på forholdet, men Salman har på den annen side signalisert vilje til modernisering. Nå dette: Et spektakulært drap på en annen stats territorium.
Innen administrasjonen må det reise spørsmål ved om bin Salman er egnet til å styre Saudi-Arabia.

Trump: Saudi Arabia another case of ‘guilty until proven innocent’