Tavle

Folk savner møter, vi savner å øve oss retorisk. Alle bevegelser er avhengig av møter og det talte ord. Vi la lista veldig høyt med Douglas Murray og vi håper og tror det vil bli flere møter på samme nivå.

Men vi skulle gjerne hatt et sted til mer uformelle møter. Hvor folk kunne legge frem sine ideer. Eksempelvis kunne red. tenke seg å presentere hva som har skjedd i USA med Trump, Hillary Russia collusion. Det er en så komplisert affære at det trenger en kveld.

I tillegg har vi den sosiale dimensjonen: Å møtes, sees, snakke sammen.

Det viser seg, at det finnes skjulte ressurser blant leserne. Det er ikke den ting vi ikke får napp på.

Det bør være et lokale med plass til en 70-80 mennesker. Det trenger ikke være fint, men hygge og kommunikasjon har betydning.

Det hender folk gjennom jobb eller foreninger har tilgang til lokaler eller vet om noen som er til leie.

Skriv til:

redaksjonen@document.no

merk brevet: Lokaler