Nytt

Jimmie Åkesson holdt lørdag kveld sitt siste valgmøte, på Riddarholmskajen i Stockholm. Foto Maja Suslin / TT via Reuters / Scanpix

Stockholm (Document): Sverigedemokraterna vinner det svenske valget, spørsmålet er bare med hvor stor margin. Målingsinstituttet Sentio har studert rådata fra sin siste måling, og konkluderer med at SD kan nå så høyt som 29 prosent, melder Nyheter Idag.

Intet parti spriker så mye som SD i de ulike instituttenes meningsmålinger. Den siste uken har partiet kunnet notere 24 og 24,8 hos henholdsvis Sentio og YouGov. Hos de øvrige, Demoskop, Ipsos, Sifo och Novus, ligger SD på mellom 16,8 og 19,1 prosent.

Spriket er enormt stort: 8 prosentpoeng.

Ved forrige valg var det mange institutter som undervurderte Sverigedemokraterna.

Både YouGov og Sentio bruker web-panel, det vil si at respondentene selv krysser av for hvilket parti de ville velge. De øvrige instituttene ringer opp folk. Det er et anerkjent faktum at mange, og i særlig grad SD-sympatisører, vegrer seg for å si til en oppringer hvilket parti de foretrekker.

Alle opinionsinstitutter «veier» resultatene sine. Svarene vurderes i forhold til opplysninger om alder, kjønn og bosted. Datatene justeres med det mål for øye at det endelige tallet skal representere et gjennomsnitt av befolkningen.

Disse sifrene er rådata. Før de endelige tallene presenteres, gjøres ytterligere en «vekting», etter en slags politisk matrise som oppdateres etter hvert riksdagsvalg. Denne kan ses som en finkalibrering mellom rådataene og det faktiske utfallet i et valg. Og derfor får for eksempel SD 27,3 prosent i rådata, men settes til 24,0 i tallmaterialet som frigis til offentligheten.

For Socialdemokraterna er det svært beskjeden forskjell på rådata og sluttresultat: 22,9 i rådata og 22,1 i sluttresultat.

Vektingen trekker altså SD mye mer ned enn Socialdemokraterna (S). Det gjøres fordi S er et mye større parti, forklarer seniorkonsulent Arve Østgaard i Sentio Research Group. Men også SD er et stort parti, innvender Nyheter Idag:

– Ja, men om SD blir så stora som de ser ut att bli, det vill säga över 20 procent, kommer det hjälpa upp SD i viktningen under nästa fyra år.

Betyder det att SD i realiteten kan ligga högre än 24 procent redan nu?

– Ja, svarar Östgaard.

Ut fra rådataene mener Østgaard at det finnes støtte for at SD kan få så mye som 27 prosent. Men også enda mer, avhengig av hva som har beveget seg de siste dagene før valget.

– De kan gå upp i 27, 28 eller 29 procent. Det beror på hur dramatiskt det blir i svensk politik de närmaste dagarna, sa Östgaard for litt over en uke siden.

Østgaard bekrefter at SD allerede ligger på 27 prosent i rådatamaterialet.

Østgaard poengterer at SD og Sverige skiller seg fra andre land, det finnes en usikkerhetsfaktor som taler til SDs fordel. Sentio tror imidlertid at man er mer treffsikker i og med at man bruker web-panel.

– Poängen med Sverige är att Sverigedemokraterna är så kontroversiella att folk är rädda i telefon att uppge SD, därför tror jag att vi mäter Sverigedemokraterna mer korrekt än de som mäter över telefon.

Nyheter Idag lykkes med å presse ut av Østgaard hva han ville satset pengene på, dersom han ble tvunget, og han svarer 25 prosent.

SVT og TV4s valgdagsmåling bommet grovt på Sverigedemokraterna ved forrige valg. Derfor har kanalene ved dette valget lagt om sine målemetoder; nå brukes web-panel i tillegg til muntlige spørsmål.

I kveld kommer TV4 med sin måling klokken 19.45. SVT, som holder på prinsippet om at valglokalene skal stenge først, kommer med sin klokken 20.00.

En foreløpig prognose vil foreligge mellom klokken 22 og 23, en temmelig sikker prognose om lag klokken 23.15.