Interlude

Leonard Bernstein har fylt 100 år. Han er mindre kjent som komponist enn dirigent, selv om han primært ønsket å bli husket som det første. Hans pianotrio fra 1937 er nærmest for en ungdomssynd å regne, og helt annerledes enn hans senere verk. Den forble upublisert helt til 1979, men spilles nå ikke så rent sjelden. Vi hører den fremført av Australian Piano Trio.