Blant historiene man ikke glemmer om hyperinflasjonen i mellomkrigstidens Tyskland, er den om at man trengte et trillebårlass med penger for å kjøpe et brød. Dagens Venezuela ser ikke ut til å være langt etter. Her ser man resultatet av et kontantoppgjør ved et bakeri i Caracas den 26. juli 2018. Foto: Adriana Loureiro / Reuters / Scanpix.