Utenriksminister Espen Barth Eide holdt tale til Amnestys landsmøte, og etterlot noen clues om hvordan han ser verden.

Det er trussel mot menneskerettigheter i visse land. Hvilke?

Vi ser noen negative trender når det gjelder situasjonen for menneskerettighetene noen steder i verden. Selv om vi har et godt stat til stat forhold, ser vi for eksempel en generell negativ trend for menneskerettighetene i Russland. Vi ser også tilstramminger i flere asiatiske land, inkludert i Kina.

Ikke ett ord om Egypt, Libya eller Tunisia, land hvor Norge aktivt har bidratt med militærmakt, og hvor vi hevder å stå på god fot med Brorskapet. Er skuffelsen for stor?

Derimot kan Barth Eide identifisere noen som bruker nettet på en uatorisert måte.

I bloggsfæren ser vi en underskog av hatefulle ytringer. Det er viktig å møte dette med motargumenter. Rasistiske uttalelser er direkte skadelige. Det er svært velkomment at Amnesty nå setter disse tema på dagsorden. I den vanlige medieverden har vi redaktører med et viktig redaktøransvar, og institusjoner som pressens faglige utvalg (PFU), som fungerer som pressens egne normative selvkontroll. Etterhvert vil dette også gjelde den digitale sfæren.

Videre i samme dur: under overskriften; Europa, hatefulle ytringer og fremvekst av høyreekstremisme:

De økonomiske innstrammingene og arbeidsledigheten vi nå ser kan sammenlignes med den økonomiske krisen i Europa på 1930-tallet. Dette fører til sosiale konsekvenser som endrer den politiske situasjonen. Det er ekstra viktig å følge med på denne utviklingen og Utenriksdepartementet har derfor etablert et prosjekt som ser spesielt på hatefulle ytringer og fremveksten av høyreekstremisme i Europa. Prosjektet fokuserer særlig på forfølgelse av minoriteter, som romfolk, LHBT-personer og muslimer.

Barth Eide antyder at de møter manglende forståelse blant enkelte land og nevner FNs menneskerettsråd. Kanskje ikke alle der har samme forståelse for romfolk og LHBT-personer?

Den vanskelige ytringsfriheten kan være vanskelig på så mange måter.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/eide_taler/2013/amnesty_innlegg.html?id=716010