Sakset/Fra hofta

En ikonisk humor-gruppe som Monty Python hadde neppe fått innpass hos BBC i dag, forklarer BBCs underholdningssjef Shane Allen:

“If you’re going to assemble a team now, it’s not going to be six Oxbridge white blokes. It’s going to be a diverse range of people who reflect the modern world.”

[…] He said the time had passed when having “quite a male-dominated selection process” led to “a lot of male, middle-aged middle-class comedy”.

Although he was “not saying we wouldn’t have any more posh people on telly”, Allen called for more shows from outside the traditional white Oxbridge elite. “We get excited by the stories that haven’t been told and the voices we haven’t yet heard, which is why you’ll see more and more diversity of all kinds of output over the next few years as we break new ground,” he said.

John Cleese responderte:

BBC hadde «diversity» på plakaten i programmet Assignment. Her kom det frem at i BBC er kurs i «implicit bias» obligatorisk for alle sjefer. En ekspert som var med sa studier viser at tvangsopplæring i fordommer virker stikk motsatt hensikten: Det gjør at folk får piggene ut mot mangfold

Men mangfoldpropagandaen ruller videre.

Det er liten tvil om hvor NRK henter mye av sin mangfolds-inspirasjon fra. Men hvor mye fattigere hadde ikke dagens samfunn vært om man skulle kvotere etter hudfarge, «diversity of all kinds» og ikke etter genuint talent? En slik kvoterings-tankegang ville vært helt fremmed f.eks. på fotballbanen eller i et symfoniorkester: Der er det ganske enkelt den beste som får plass. Punktum.

Men så lenge noen besitter makt til å definere hva som er kvalitet (eller morsomt…), så åpner det for muligheter til å presentere middelmådigheter og noe(n) som ikke finner gjenklang i befolkning. Da er man straks over i propagandistene rekker, noe hijab-promoen til NRK er et godt eksempel på.

Monty Python-medlem Terry Gilliam’s respons på BBC-sjefens uttalelser gir uttrykk for akkurat hva Gilliam mener om «diversity»:

“It made me cry: the idea that … no longer six white Oxbridge men can make a comedy show. Now we need one of this, one of that, everybody represented… this is bullshit. I no longer want to be a white male, I don’t want to be blamed for everything wrong in the world: I tell the world now I’m a black lesbian… My name is Loretta and I’m a BLT, a black lesbian in transition.”

Loretta-sketsjen fra «Life of Brian» finner du her. Gilliam fortsatte slik:

“[Allen’s] statement made me so angry, all of us so angry. Comedy is not assembled, it’s not like putting together a boy band where you put together one of this, one of that everyone is represented.”

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Now Monty Python Is Racist or Something
The Guardian